مریدنور

بایگانی

آخرین مطالب

دل و جانم به تو مشغول و نظر در چپ و راست
تا ندانند حریفان که تو منظور منی

دیگران چون بروند از نظر از دل بروند
تو چنان در دل من رفته که جان در بدنی

سعدی

۰۱ مهر ۹۹ ، ۱۹:۱۹ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر